ЦЕНИ ЗА ПИСМЕН ПРЕВОД Английски

Френски

Немски

Италиански

Испански

Руски

Гръцки
МакедонскиМолдовски
Полски
Португалски
Румънски
Словашки
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Хърватски
Чешки
Албански
Арабски
Датски
НорвежкиСловенскиХоландски
Шведски
Грузински
Арменски
Виетнамски
Иврит
Китайски
Корейски
Монголски
Персийски
Японски
От езика На езика
Общински документи, свидетелства за съдимост, паспорти, лични карти 13 лв./ стр. 16 лв./ стр. 30 лв./ стр. 50 лв./ стр. 60 лв./ стр.
Учебни документи, медицински свидетелства, имунизационни паспорти, документи от НАП, НОИ, КАТ, МВР, банкови удостоверения, лична кореспонденция, препоръки, CV  13 лв./стр.   16 лв./стр.  35 лв./стр.  50 лв./стр. 60лв./стр 
Стандартни фирмени документи, сертификати,
счетоводни баланси, отчети, съдебни решения,
актуално състояние,
нотариални актове и др.
15 лв./ стр. 18 лв./ стр. 40 лв./ стр. 55 лв./ стр. 65 лв./ стр.
Специализирана документация, юридически,
технически,
икономически,
медицински и други текстове
20 лв./ стр.  23 лв./ стр. 45 лв./ стр. 60 лв./ стр. 70 лв./ стр.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  • Посочените цени са без ДДС!
  • Цените са за превод на 1 стандартна страница (1800 знака, включително интервалите) съгласно ISO17100:2015.
  • Цените включват превод от заклет преводач, проверка на фактологическите данни и разпечатка.
  • За бърз превод (за следващия ден) цената се завишава с 50%, а за експресен превод (до 8 часа от заявяване на поръчката) – със 100%.
  • Второ копие от извършен превод – 50% от стойността на превода!
  • Цитираните цени не са крайни! При постоянно сътрудничество и за по-големи по обем поръчки фирмата предлага отстъпки.

 

ЦЕНИ ЗА УСТЕН ПРЕВОД Цена за първа и втора група езици Цена за трета и четвърта група езици
ПРИДРУЖАВАНЕ
(цена за един преводач)
 70 лв/ час  100 лв/ час
КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД
(цена за един преводач в рамките на София)
80 лв/ час 120 лв/ час
СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД
(цена за екип от двама преводачи)
по договаряне по договаряне

 

 

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖБИНА

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖБИНА Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
Цена Срок Цена Срок Цена Срок
ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ
Удостоверение за раждане 35,00 4р.д. 50,00 2р.д. 60,00 1р.д.
Удостоверение за граждански брак 35,00 4р.д. 50,00 2р.д. 60,00 1р.д.
Удостоверение за идентичност на лице с различни имена 35,00 4р.д. 50,00 2р.д. 60,00 1р.д.
Удостоверение за семейно положение 35,00 4р.д. 50,00 2р.д. 60,00 1р.д.
УЧЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Диплома за средно образование 50,00 6р.д. 60,00 4р.д. 75,00 3р.д.
Диплома за висше образование – заглавна страница 50,00 6р.д. 60,00 4р.д. 75,00 3р.д.
Приложение към диплома за висше образование 50,00 6р.д. 60,00 4р.д. 75,00 3р.д.
Академична справка 50,00 6р.д. 60,00 4р.д. 75,00 3р.д.
Уверения, удостоверения, служебни бележки 50,00 6р.д. 60,00 4р.д. 75,00 3р.д.
СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Свидетелство за съдимост 50,00 7р.д. 60,00 5р.д. 75,00 4р.д.
Пълномощно 50,00 7р.д. 60,00 5р.д. 75,00 4р.д.
Декларация 50,00 7р.д. 60,00 5р.д. 75,00 4р.д.
Договори, Нотариални актове, служебни бележки от фирми, свидетелства за квалификация – 1 стр. 50,00 7р.д. 60,00 5р.д. 75,00 4р.д.
МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ
Епикриза 60,00 5р.д. 80,00 3р.д. 90,00 2р.д.
Медицинско свидетелство 60,00 5р.д. 80,00 3р.д. 90,00 2р.д.
Служебна бележка от здравно заведение 60,00 5р.д. 80,00 3р.д. 90,00 2р.д.
Академична справка, уверение 65,00 10р.д. 85,00 8р.д. 95,00 7р.д.
Диплома, Приложение 65,00 10р.д. 85,00 8р.д. 95,00 7р.д.
ДОКУМЕНТИ ОТ НОИ
Удостоверение за трудов стаж

(с печат на НОИ)

35,00 4р.д. 50,00 2р.д. 60,00 1р.д.
Удостоверение за пенсия

(без печат на НОИ)

55,00 5р.д. 70,00 3р.д. 80,00 2р.д.
БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ
Удостоверение от банка 50,00 6р.д. 60,00 4р.д. 75,00 3р.д.
ЦЪРКОВНИ ДОКУМЕНТИ
Свидетелство за кръщение 60,00 5р.д. 80,00 3р.д. 90,00 2р.д.
Свидетелство за църковен брак 60,00 5р.д. 80,00 3р.д. 90,00 2р.д.
ДРУГИ
Удостоверение от Полицията/КАТ 80,00 5р.д. 100,00 3р.д. 110,00 2р.д.
Удостоверение от НАП (с печат на НАП) 50,00 до11р.д. 65,00 до9р.д. 80,00 до7р.д.
Удостоверение за актуално състояние

(с печат на АВ)

50,00 6р.д. 65,00 4р.д. 80,00 3р.д.

 

 

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ С АПОСТИЛ И ПРАВНА ПОМОЩ

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ С АПОСТИЛ И ПРАВНА ПОМОЩ 
Обикновена поръчка  (3 работни дни) 35 лв.
Бърза поръчка (1 работни дни) 45 лв.

 

 

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ СЪС ЗАВЕРКА НА ПОСОЛСТВО

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ СЪС ЗАВЕРКА НА ПОСОЛСТВО 
Обикновена поръчка  (4 работни дни) 50 лв.
Бърза поръчка (2 работни дни) 75 лв.
Експресна поръчка (1 работен ден) 95 лв.

 

Всички горепосочените цени са без включен ДДС!

За безплатна консултация, моля, свържете се с нас!