ЦЕНИ ЗА ПИСМЕН ПРЕВОДАнглийски

Френски

Немски

Италиански

Испански

Руски

Гръцки
МакедонскиМолдовски
Полски
Португалски
Румънски
Словашки
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Хърватски
Чешки
Албански
Арабски
Датски
НорвежкиСловенскиХоландски
Шведски
Грузински
Арменски
Виетнамски
Иврит
Китайски
Корейски
Монголски
Персийски
Японски
От езикаНа езика
Общински документи, свидетелства за съдимост, паспорти, лични карти12 лв./ стр.15 лв./ стр.25 лв./ стр.40 лв./ стр.48 лв./ стр.
Учебни документи, медицински свидетелства, имунизационни паспорти, документи от НАП, НОИ, КАТ, МВР, банкови удостоверения, лична кореспонденция, препоръки, CV 13 лв./стр.  16 лв./стр. 27 лв./стр. 42 лв./стр.50лв./стр 
Стандартни фирмени документи, сертификати,
счетоводни баланси, отчети, съдебни решения,
актуално състояние,
нотариални актове и др.
15 лв./ стр.17 лв./ стр.30 лв./ стр.44 лв./ стр.53 лв./ стр.
Специализирана документация, юридически,
технически,
икономически,
медицински и други текстове
18 лв./ стр. 20 лв./ стр.35 лв./ стр.48 лв./ стр.60 лв./ стр.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  • Посочените цени са без ДДС!
  • Цените са за превод на 1 стандартна страница (1800 знака, включително интервалите) съгласно ISO17100:2015.
  • Цените включват превод от заклет преводач, проверка на фактологическите данни и разпечатка.
  • За бърз превод (за следващия ден) цената се завишава с 50%, а за експресен превод (до 8 часа от заявяване на поръчката) – със 100%.
  • Второ копие от извършен превод – 50% от стойността на превода!
  • Цитираните цени не са крайни! При постоянно сътрудничество и за по-големи по обем поръчки фирмата предлага отстъпки.

 

ЦЕНИ ЗА УСТЕН ПРЕВОДЦена за първа и втора група езициЦена за трета и четвърта група езици
ПРИДРУЖАВАНЕ
(цена за един преводач)
 70 лв/ час 100 лв/ час
КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД
(цена за един преводач в рамките на София)
80 лв/ час120 лв/ час
СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД
(цена за екип от двама преводачи)
по договарянепо договаряне

 

 

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖБИНА

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖБИНА Обикновена поръчкаБърза поръчка Експресна поръчка
ЦенаСрокЦенаСрокЦенаСрок
ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ
Удостоверение за раждане45,005р.д.65,003р.д.85,002р.д.
Удостоверение за граждански брак45,005р.д.65,003р.д.85,002р.д.
Удостоверение за идентичност на лице с различни имена45,005р.д.65,003р.д.85,002р.д.
Удостоверение за семейно положение45,005р.д.65,003р.д.85,002р.д.
УЧЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Диплома за средно образование60,0010р.д.80,008р.д.100,007р.д.
Диплома за висше образование – заглавна страница60,0010р.д.80,008р.д.100,007р.д.
Приложение към диплома за висше образование60,0010р.д.80,008р.д.100,007р.д.
Академична справка60,0010р.д.80,008р.д.100,007р.д.
Уверения, удостоверения, служебни бележки60,0010р.д.80,008р.д.100,007р.д.
СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Свидетелство за съдимост50,007р.д.65,005р.д.80,004р.д.
Пълномощно50,007р.д.65,005р.д.80,004р.д.
Декларация50,007р.д.65,005р.д.80,004р.д.
Договори, Нотариални актове, служебни бележки от фирми, свидетелства за квалификация – 1 стр.65,007р.д.80,005р.д.95,004р.д.
МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ
Епикриза53,005р.д.73,003р.д.93,002р.д.
Медицинско свидетелство53,005р.д.73,003р.д.93,002р.д.
Служебна бележка от здравно заведение53,005р.д.73,003р.д.93,002р.д.
Академична справка, уверение65,0010р.д.85,008р.д.105,007р.д.
Диплома, Приложение65,0010р.д.85,008р.д.105,007р.д.
ДОКУМЕНТИ ОТ НОИ
Удостоверение за трудов стаж

(с печат на НОИ)

45,005р.д.65,003р.д.85,002р.д.
Удостоверение за пенсия

(без печат на НОИ)

55,005р.д.70,003р.д.90,002р.д.
БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ
Удостоверение от банка55,005р.д.75,003р.д.95,002р.д.
ЦЪРКОВНИ ДОКУМЕНТИ
Свидетелство за кръщение60,005р.д.80,003р.д.100,002р.д.
Свидетелство за църковен брак60,005р.д.80,003р.д.100,002р.д.
ДРУГИ
Удостоверение от Полицията50,005р.д.60,003р.д.80,002р.д.
Удостоверение от КАТ50,005р.д.60,003р.д.80,002р.д.
Удостоверение за отбита военна служба

При платена такса за ДП

50,005р.д.60,003р.д.80,002р.д.

 

 

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ С АПОСТИЛ И ПРАВНА ПОМОЩ

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ С АПОСТИЛ И ПРАВНА ПОМОЩ 
Обикновена поръчка  (4 работни дни) 30 лв.
Бърза поръчка (2 работни дни)40 лв.
Експресна поръчка (1 работен ден)50 лв.

 

 

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ СЪС ЗАВЕРКА НА ПОСОЛСТВО

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ СЪС ЗАВЕРКА НА ПОСОЛСТВО 
Обикновена поръчка  (4 работни дни) 50 лв.
Бърза поръчка (2 работни дни)75 лв.
Експресна поръчка (1 работен ден)95 лв.

 

Всички горепосочените цени са без включен ДДС!

За безплатна консултация, моля, свържете се с нас!