ЦЕНИ ЗА ПИСМЕН ПРЕВОД Английски

Френски

Немски

Италиански

Испански

Руски

Гръцки
МакедонскиМолдовски
Полски
Португалски
Румънски
Словашки
Сръбски
Турски
Украински
Унгарски
Хърватски
Чешки
Албански
Арабски
Датски
НорвежкиСловенскиХоландски
Шведски
 Арменски

Иврит

Грузински

Фарси

  Китайски

Корейски

Фински

Японски

Обикновена поръчка 15 – 20 лв./ стр. 20 – 25 лв./ стр. 27 – 31 лв./ стр. 45 – 55 лв./ стр. 60 – 80 лв./ стр.
Бърза поръчка 21 – 26 лв./стр.  27 – 33 лв./стр. 40 – 46 лв./стр. 60 – 72 лв./стр. 80 – 100 лв./стр 
Експресна поръчка 27 – 32 лв./ стр. 40 – 47 лв./ стр. 55 – 65 лв./ стр. 80 – 90 лв./ стр. 110 – 120лв./ стр.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  • Посочените цени са без ДДС!
  • Цените са за превод на 1 стандартна страница (1800 знака, включително интервалите) съгласно ISO17100:2015.
  • Цените включват превод от заклет преводач, проверка на фактологическите данни и разпечатка.
  • Второ копие от извършен превод – 50% от стойността на превода!
  • Цитираните цени не са крайни! При постоянно сътрудничество и за по-големи по обем поръчки фирмата предлага отстъпки.

 

ЦЕНИ ЗА УСТЕН ПРЕВОД Цена за първа  група езици Цена за втора група езици
ПРИДРУЖАВАНЕ
(цена за един преводач)
 70 – 80 лв/ час  120 – 140 лв/ час
Цена за останалите групи – по договаряне!

 

 

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖБИНА

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖБИНА Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
Цена Срок Цена Срок Цена Срок
ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ С АПОСТИЛ/ БЕЗ АПОСТИЛ
Удостоверение за раждане 35/60лв 4р.д. 50/80лв 3р.д. 60/90лв 2р.д.
Удостоверение за граждански брак 35/60лв 4р.д. 50/80лв 3р.д. 60/90лв 2р.д.
Удостоверение за идентичност на лице с различни имена 35/60лв 4р.д. 50/80лв 3р.д. 60/90лв 2р.д.
Удостоверение за семейно положение 35/60лв 4р.д. 50/80лв 3р.д. 60/90лв 2р.д.
УЧЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Диплома за средно образование 80,00 8р.д. 100,00 5р.д. 110,00 4р.д.
Диплома за висше образование – заглавна страница 80,00 8р.д. 100,00 5р.д. 110,00 4р.д.
Приложение към диплома за висше образование 80,00 8р.д. 100,00 5р.д. 110,00 4р.д.
Академична справка 80,00 8р.д. 100,00 5р.д. 110,00 4р.д.
Уверения, удостоверения, служебни бележки 80,00 8р.д. 100,00 5р.д. 110,00 4р.д.
СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Свидетелство за съдимост 50,00 5р.д. 65,00 3р.д. 75,00 2р.д.
Пълномощно 50,00 5р.д. 65,00 3р.д. 75,00 2р.д.
Декларация 50,00 5р.д. 65,00 3р.д. 75,00 2р.д.
Договори, Нотариални актове, служебни бележки от фирми, свидетелства за квалификация – 1 стр. 50,00 5р.д. 65,00 3р.д. 75,00 2р.д.
МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ
Епикриза 60,00 5р.д. 80,00 3р.д. 90,00 2р.д.
Медицинско свидетелство 60,00 5р.д. 80,00 3р.д. 90,00 2р.д.
Служебна бележка от здравно заведение 60,00 5р.д. 80,00 3р.д. 90,00 2р.д.
Академична справка, уверение 65,00 10р.д. 85,00 8р.д. 95,00 7р.д.
Диплома, Приложение 65,00 10р.д. 85,00 8р.д. 95,00 7р.д.
ДОКУМЕНТИ ОТ НОИ
Удостоверение за трудов стаж

(с печат на НОИ)

50,00 4р.д. 65,00 2р.д. 75,00 1р.д.
Удостоверение за пенсия

(без печат на НОИ)

65,00 5р.д. 80,00 3р.д. 90,00 2р.д.
БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ
Удостоверение от банка 55,00 6р.д. 65,00 4р.д. 75,00 3р.д.
ЦЪРКОВНИ ДОКУМЕНТИ
Свидетелство за кръщение 70,00 8р.д. 80,00 7р.д. 130,00 4р.д.
Свидетелство за църковен брак 70,00 8р.д. 80,00 7р.д. 130,00 4р.д.
ДРУГИ
Удостоверение от Полицията/КАТ 80,00 5р.д. 100,00 3р.д. 110,00 2р.д.
Удостоверение от НАП (с печат на НАП) 50,00 до11р.д. 65,00 до9р.д. 80,00 до7р.д.
Удостоверение за актуално състояние

(с печат на АВ)

50,00 6р.д. 65,00 4р.д. 75,00 3р.д.

 

 

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ С АПОСТИЛ И ПРАВНА ПОМОЩ

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ С АПОСТИЛ И ПРАВНА ПОМОЩ 
Обикновена поръчка  (3 работни дни) 35 лв.
Бърза поръчка (1 работни дни) 45 лв.

 

 

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ СЪС ЗАВЕРКА НА ПОСОЛСТВО

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДИ ДОКУМЕНТИ СЪС ЗАВЕРКА НА ПОСОЛСТВО 
Обикновена поръчка  (4 работни дни) 50 лв.
Бърза поръчка (2 работни дни) 75 лв.
Експресна поръчка (1 работен ден) 95 лв.

 

Всички горепосочените цени са без включен ДДС!

За безплатна консултация, моля, свържете се с нас!