Актуални изисквания за легализацията на документи можете да намерите ТУК:
http://www.mfa.bg/bg/pages/51/index.html

Освен безплатната консултация, която предоставяме по телефон, имейл или на място за превод и легализация на конкретни документи, актуална информация относно изискванията за легализация можете да намерите на следните интернет страници:

Министерство на Външните работи:
http://www.mfa.bg/bg/pages/51/index.html

Проверка на Вашите български документи, заверени с апостил от Министерство на Правосъдието, можете да направите ТУК:
http://apostil.mjs.bg/

За изискванията за легализация на учебни документи (дипломи за висше, средно и основно образование, удостоверения, академични справки и др.) информация можете да намерите ТУК:
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=6&subpageId=150

За признаване на дипломи за основно и средно образование информация можете да намерите ТУК:

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=6&subpageId=162

За признаване на дипломи за висше образование информация можете да намерите ТУК:

http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/