ПРЕВОДАЧИ И РЕДАКТОРИ

ЗА ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА ТЕДRА, ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 Да сте професионален преводач/редактор с опит
 Да отговаряте на изискванията на Министерство на Външните работи за заклети преводачи

АКО ОТГОВАРЯТЕ НА ГОРНИТЕ УСЛОВИЯ, МОЛЯ ДА НИ ИЗПРАТИТЕ:

 Кратко CV
 Копие от дипломи или други документи за езикова квалификация
 Препоръки и др.

ОДОБРЕНИЕТО НА ПРЕВОДАЧИТЕ СТАВА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:
 Преглед на Вашите документи и оценка
 Изпращане на пробен превод (около 1 страница), който следва да бъде преведен от Вас в указания срок
 Преводът се проверява и оценява от наш преводач
 Ако бъдете одобрени, ставате част от нашия екип!

ФОРМУЛЯРИ, КОИТО ВСЕКИ ПРЕВОДЧ НА ТЕДRА ТРЯБВА ДА ПОДПИШЕ:
 Декларация по чл. 290, ал. 1 и 2 от НК за заклет преводач
 Декларация за конфиденциалност на извършваните от него преводи
 Формуляр за кандидатстване