Бихме искали с радост да Ви съобщим, че от месец май 2016г агенция за преводи ТЕДRА премина към стандарт ISO17100 (Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги), който заменя стандарт БДС EN15038:2006. Този международен стандарт определя изискванията относно всички аспекти на процеса на писмения превод, засягащи пряко качеството и предоставянето на преводачески услуги. Той съдържа предписания за доставчиците на преводаческите услуги, свързани с управлението на основните процеси, минималните изисквания за квалификация, наличието и управлението на ресурсите, както и други дейности, необходими за предоставяне на качествена услуга, свързана с превод.

TUV-Cert_2016_Tedra_bg
TUV-Cert_2016_Tedra_eng